privacyverklaring

van der list advocaat vindt het belangrijk om zorgvuldig met de verwerking van aan haar in het kader van een opdracht verstrekte persoonsgegevens om te gaan. in deze verklaring legt van der list advocaat uit welke persoonsgegevens zij verzamelt, hoe zij dit doet, hoe lang de gegevens worden bewaard, met wie deze worden gedeeld en wat uw rechten zijn.

persoonsgegevens

van der list advocaat verwerkt onder meer uw basisgegevens zoals uw naam en titel, contactgegevens, en alle overige op u betrekking hebbende persoonsgegevens die u aan haar verstrekt of die zij anderszins krijgt. van der list advocaat verzamelt deze persoonsgegevens omdat u deze aan haar heeft verstrekt bijvoorbeeld bij het geven van een opdracht aan van der list advocaat of door uw visitekaartje te geven. van der list advocaat kan uw persoonsgegevens ook verkrijgen uit andere bronnen, zoals andere advocaten, wederpartijen, het handelsregister, het kadaster of door gebruik te maken van openbare bronnen.

doeleinden en grondslagen

van der list advocaat kan uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden gebruiken:

  • om juridische diensten te verstrekken.
  • om aan juridische en wettelijke verplichtingen te voldoen.

van der list advocaat verwerkt uw persoonsgegevens om uitvoering te geven aan een opdracht of te voldoen aan een wettelijke verplichting omdat zij hiervoor een gerechtvaardigd belang heeft, of omdat u daar toestemming voor heeft gegeven.

bewaartermijn

van der list advocaat bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het bereiken van de in deze verklaring genoemde doeleinden dan wel om aan wet- en regelgeving te voldoen.

delen

voor de in deze verklaring beschreven doeleinden kan van der list advocaat uw persoonsgegevens delen met derden, waaronder:

  • derden die relevant zijn voor de te leveren juridische diensten zoals wederpartijen, advocaten, deurwaarders, rechterlijke instanties regelgeving instanties en overheidsinstellingen
  • derden, zoals toezichthouders en andere instanties, om aan wettelijke verplichtingen te voldoen
  • externe leveranciers in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens voor de in deze verklaring omschreven doeleinden, zoals ICT leveranciers, leveranciers van communicatiediensten dan wel andere leveranciers aan wie wij bepaalde ondersteunende diensten uitbesteden.

rechten

u heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, deze te laten rectificeren, verwijderen of over te dragen en om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. ook kunt u uw toestemming om uw persoonsgegevens te gebruiken altijd weer intrekken. bent u van mening dat van der list advocaat niet juist omgaat met uw persoonsgegevens dan kunt u hierover een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

cookies

van der list advocaat maakt geen gebruik van cookies op haar website.

vragen of klachten over het gebruik van uw persoonsgegevens? Neem contact met van der list advocaat op via:

t: 020 330 330 3